Kroužky - jak to bude ?

30.09.2020 09:39

V případě, že kroužky budou z důvodu Covid - 19 přerušeny, po uvolnění omezení budou náhradní hodiny nebo prodloužené hodiny kroužků.

Pokud se stane, že některé hodiny nebudou moct být nahrazeny, bude za tyto lekce vrácena odpovídající částka.